Adres

Pracownia Promieniowania Optycznego
Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: badaniaeeg@ciop.pl

Kierownik projektu

dr hab. inż. Agnieszka Wolska
prof. nzw. CIOP-PIB

Członkowie zespołu

dr Kamila Nowak
Zakład Ergonomii CIOP-PIB

mgr inż. Mariusz Wisełka
Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB

mgr inż. Przemysław Rosłon
Wydział Elektryczny , Politechnika Warszawska

Linki

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Pracownia Promieniowania Optycznego