Barwa światła a sprawność psychofizyczna

Badanie: Wpływ barwy światła na poziom czujności człowieka o skrajnych chronotypach z wykorzystaniem rejestracji EEG oraz testów psychomotorycznych ma na celu ustalenie, jaka barwa światła najbardziej sprzyja osiągnięciu wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej podczas pracy zmianowej z uwzględnieniem chronotypu pracownika.

Czym jest chronotyp?

Jest to zmienna z zakresu różnic indywidualnych, określająca preferowane okresy aktywności w ciągu doby. Pozwala określić przedział czasowy największej sprawności psychofizycznej, a z drugiej strony pokazuje optymalny czas odpoczynku. Wyróżniamy trzy podtypy: poranny, pośredni i wieczorny. Osoby poranne potocznie nazywane są „skowronkami”, a osoby wieczorne „sowami”. Osoby o chronotypie porannym nie mają problemu z regularnym budzeniem się w godzinach rannych, często bez budzika, a po przebudzeniu są gotowe do działania. Na intensywną pracę najchętniej wybierają godziny przedpołudniowe, w czasie których osiągają najlepsze wyniki. Odwrotnie osoby o chronotypie wieczornym, które wolą rozpoczynać dzień w godzinach przedpołudniowych. Najlepszą efektywność wysiłku intelektualnego i fizycznego osiągają w godzinach wieczornych.

Kogo szukamy?

Do naszych badań poszukujemy:

Przeciwskazaniem do udziału w badaniu są choroby oczu, wady wzroku, nieprawidłowe rozpoznawania barw, przyjmowanie na stałe leków psychotropowych lub neurologicznych.

— Pierwszy etap badania polega na wypełnieniu kwestionariuszy online, które posłużą do określenia chronotypu.

— W drugim etapie osoby badane zostaną zaproszone do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Na miejscu zostanie przeprowadzone badanie sprawdzające prawidłowość rozpoznawania barw, przedstawiony zostanie cel i przebieg badania oraz trening wykonywania zadań psychomotorycznych. Następnie osoby zostaną umówione na trzy kolejne przyjścia na badania, które będą wykonywane w odstępnie tygodniowym.

— Trzeci etap to trzykrotne badania z zastosowaniem nieinwazyjnego badania elektroencefalograficznego (EEG), po ekspozycji na określoną barwę światła. Podczas rejestracji EEG ochotnicy będą wykonywać zadania, które polegać będą odpowiednim reagowaniu na pojawiające się znaki na ekranie komputera. Są to zadania sprawdzające ich sprawność psychomotoryczną. Spotkanie będzie trwało około 2 godzin.

Co zyskujesz?

W celu zgłoszenia się do udziału w naszym badaniu prosimy o zarejestrowanie się i wypełnienie dostępnych kwestionariuszy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!